Popüler Sağlık Dergisi
 
Anasayfa
Hakkımızda
Yayın Kurulu
Arşiv
Künye
İletişim
Ayın Konusu
Kongre Takvimi
Kitap Köşesi
Sağlık & Tıp Dernekleri
 
 
 
Popüüler Sağlık Dergisi 79.Sayı 2022
 
 
Popüler Sağlık Dergisi Sayı 78
 
 
Popüler Sağlık Dergisi Sayı 76 Eylül-Ekiim 2021
 
 

GÜNCEL

15 Eylül “Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü”
 
 
15 Eylül Dünya Prostat Farkındalık Günü-Türk Üroonkoloji Dernsği
Türk Üroonkoloji Derneği 15 Eylül “Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü” nedeniyle, prostat kanseriyle ilgili farkındalığın artırılması ve kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik yaptığı açıklamalarında erken teşhis ve tedavinin önemini bir kez daha hatırlattı. Türk Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Güven Aslan teknolojideki ilerlemelerle birlikte son yıllarda hem prostat kanseri erken tanısına hem de tedavisine yönelik dünya çapında birçok gelişmenin olduğunu, Türk Üroonkoloji Derneği bünyesindeki Prostat Hastalıkları Çalışma Grubu’nun da ülkemiz verilerinin belirlenmesi konusunda çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

 

Türk Üroonkoloji Derneği

50 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLER HER YIL ÜROLOJİ MUAYENESİNE GİTMELİ!

“Tüm kanserlerde olduğu gibi prostat kanserinde de erken teşhis hayat kurtarmaktadır. Türkiye Prostat Kanseri Haritası raporunda da belirtildiği üzere, prostat kanserinin erken teşhis edilebilmesi için hiçbir yakınmanız olmasa bile ailede öykü varsa 40 yaş, yoksa 50 yaş sonrası mutlaka Üroloji uzmanına muayene olmak önem arz etmektedir.”

Prof. Dr. Güven Aslan Türk Üroonkoloji Derneği Başkanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

HASTALARIN YARISI 60-69 YAŞ ARASINDA

Türk Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sinan Sözen;“Türk Üroonkoloji Derneği tarafından, Türk Üroonkoloji Derneği Prostat Kanseri Veritabanı kaynaklı bilgiler ışığında hazırlanan Türkiye Prostat Kanseri Haritasının sonuçları geçen yıl yayınlandı. Yayınlanan raporda, dünyada erkeklerde en sık görülen kanserler arasında olan prostat kanserinin ülkemiz için farkındalığının artırılması ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye Prostat Kanseri Haritası raporu, hem erken teşhis hem de tedavi aşamasında hastalar için önemli bilgiler içermektedir. Türkiye çapında 19 büyük merkezden elde edilen 5040 hastaya ait veriler ile oluşan raporda, prostat kanserli hastaların yarısının 60-69 yaş aralığında olduğu ve erken evre prostat kanserinin kendine özgü herhangi bir belirtisinin olmadığı görülmüştür.”

SIK İDRARA GİTME, ZORLANMA BELİRTİLER ARASINDA

Türk Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Süleyman Ataus; “Prostat kanseri tanısı konulan hastaların yaklaşık yarısı sık idrara gitme, idrar yaparken zorlanma ve idrarda kan görülmesi gibi nedenlerle başvurmakta, fakat diğer yarısı ise hiçbir belirti göstermeden prostat kontrolüne gelen hastalardan oluşmaktadır. Prostat kanseri tanısı alan hastaların dörtte birinde tanı öncesi parmakla prostat muayenesinin kanser bulgusu barındırdığını, hastaların yaklaşık üçte birinde ise kanda bakılan PSA testinin oldukça yüksek (>10ng/ml) olduğu belirlenmiştir. Ülkemizde, 50 yaşından sonra tüm erkeklerin yılda bir kez üroloji uzmanına kontrole gitmeleri gerekmektedir. Ailesinde prostat kanseri olan erkeklerin ise 40 yaşından sonra yılda bir kez kontrole giderek parmakla prostat muayenesi olmaları ve kandan PSA testi yaptırmaları gerekmektedir.”

''Teknolojik gelişmelerle birlikte Manyetik Rezonans (MR) görüntülemenin yıllar içinde prostat kanseri tanısındaki kullanımının artmasıyla, MR-Füzyon prostat biyopsisi oranlarında da artış olduğu gözlenmektedir. Türkiye Prostat Kanseri Haritası raporundaki prostat biyopsi verilerine baktığımızda ise prostat kanseri tanısının yaklaşık %10’unun MR-Füzyon biyopsi ile tanı aldığı gözlenmiştir. Raporda, ülkemizde prostat kanseri tanısı konulan hastaların yaklaşık %10’unda hastalığın vücuda yayıldığı yani ileri evreye geçtiği ve metastaz yaptığı belirtilmiştir.''

COVID 19 PANDEMİSİ ERKEN TANI VE TEDAVİYİ GECİKTİRDİ

Türk Üroonkoloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen; “Pandemi döneminde diğer tüm kanserlerde olduğu gibi prostat kanserinde de ileri evreli hastalık tanısında artış gözlendi. Çünkü hastalar, Covid-19 endişesiyle hastaneye başvurmakta gecikmişlerdi" diye belirtti. Covid-19 pandemisi ile birlikte birçok hastanın hem erken tanısında hem de kanser tanısı almış hastaların tedavi ve takiplerinde gecikmeler oldu. Hastalığın evresi ilerledikçe hastalık prostatın dışına çıkmakta, önce yakınındaki lenf bezlerine sonra da uzak lenf bezlerine ve kan yoluyla kemiklere ve diğer organlara yayılmaktadır. İleri evre prostat kanseri, hastadan hastaya değişkenlik göstermekle birlikte mutlaka multidisipliner yaklaşımla tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Bu yüzden bu hastaların yönetiminde üroonkologlar, medikal onkologlar, radyasyon onkologları, nükleer tıp uzmanları, radyologlar, patologlar ve moleküler genetikçiler aktif olarak rol almaktadır.”

YENİ TEDAVİLER GÜVENLE UYGULANIYOR

Türk Üroonkoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. İlker Tinay; “Türkiye Prostat Kanseri Haritası raporuna baktığımızda, prostat kanseri tanısı sonrası hastaların yaklaşık dörtte üçünün cerrahi (radikal prostatektomi) olarak tedavi edildiğini ve son yıllarda artan oranlarda laparoskopik ve robotik cerrahi gibi kapalı cerrahi yaklaşımların uygulandığını görmekteyiz. Ayrıca, prostata sınırlı prostat kanserinde cerrahi tedavinin yanı sıra radyasyon tedavisi de benzer etkinlikte ve güvenle uygulanabilmektedir. Son yıllarda artan fokal tedavi seçenekleri ise bazı hastalar tarafından yakın takip edilmektedir.”

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ULUSLARARASI DÜZEYDE DEVAM EDİYOR

Türk Üroonkoloji Derneği Prostat Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Serdar Çelik; “Türk Üroonkoloji Derneği Prostat Hastalıkları Çalışma Grubunun son güncel verilerine göre Türk Üroonkoloji Derneği Prostat Kanseri ve Prostat Biyopsi veritabanlarında, Türkiye’nin en büyük 19 merkezinden elde edilmiş olan 13 binden fazla hasta verisi bulunmaktadır. 2005 yılından beri bu veritabanlarından üretilen çalışmalar uluslararası dergilerde kabul görmüştür. Grubumuzda yürütülen çalışmalara baktığımızda, prostat kanseri tanısından ileri evre prostat kanseri tedavisine kadar geniş bir yelpazede aktif olarak devam eden yirmi bir çalışmanın olduğunu görüyoruz. Sadece son iki yılda uluslararası düzeyde on adet çalışmamız yayınlanmıştır.”

Türk Üroonkoloji Derneği_Prostat Kanseri Günü  

Türk Üroonkoloji Derneği, ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve derneklerle iletişimi artırarak, çalışmalar tasarlayıp gerçekleştirerek, eğitsel yayınlar hazırlayarak ve bilimsel toplantılar düzenleyerek ürolojik onkoloji alanında geniş kitlelere ışık tutabilecek uluslararası ölçekte çağdaş, saygıdeğer ve önde gelen bir kurum olmak amacıyla kurulmuş bir uzmanlık derneğidir.Üroonkoloji alanında bilimsel veri üretilmesi için ulusal ve uluslararası katılımlı; temel bilimler ve klinik araştırma çalışmaları yapmak, yürütmek ve teşvik etmek, Üroonkoloji alanının ileri düzeyde gelişmesini ve verilen sağlık hizmetinin kalitesinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, ülkemizde Üroonkoloji üst uzmanlık programının uygulanması için çalışmalar yapmak, ürolojik tümörler konusunda sosyal sorumluluk çerçevesinde halkın bilgi ve bilinç düzeyini arttıracak yaygın ve etkin faaliyetler düzenlemek, güncel ve doğru bilgilerin hekimlere hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi için, uluslararası katılımı da hedefleyen kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel programlar ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek ve teşvik etmek, saygınlığı yüksek, uluslararası indekslerce taranan ve alanında yurtdışından makale kabul eden bilimsel bir tıp dergisini hayata geçirmek, alanında özgün kitaplar, görüntülü eğitim materyalleri hazırlamak, Üroonkoloji alanındaki sağlık politikalarının etkinliği kanıtlanmış yenilikleri, gelişmeleri ve yöntemleri takip edecek şekilde oluşturulması için kamu yöneticileri ile işbirliği yapmak ve çeşitli platformlarda bilgilendirici girişimler yapmak vizyonu ile 1999 yılında kurulmuş olan Türk Üroonkooloji Derneği hakkında daha ayrıntılı bilgi için: https://uroonkoloji.org/

 
Popüler Sağlık Dergisi

15.09. 2022