Popüler Sağlık Dergisi
 
Anasayfa
Hakkımızda
Editörden
Yayın Kurulu
Arşiv
Künye
İletişim
Ayın Konusu -YENİ
Ayın Röportajı
Kongre Takvimi
Kitap Köşesi
Sağlık & Tıp Dernekleri
Popüler Sağlık Dergisi
Reklam Vermek İçin
 
 
Ayın Konusu
 
 

HASTA GÜVENLİĞİ

   
 

 

Prof.Dr.H.Erdal AKALIN

Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı (National Patient Safety Foundation) her yıl Mart ayının ilk haftasını 'Hasta Güvenliği Farkındalık Haftası' olarak tanımlamıştır. Bu hafta süresince hasta güvenliği konusunda hem sağlık çalışanlarına hem de hasta, hasta yakını ve toplumun tüm üyelerine bilgi verilmektedir.

Tıbbi uygulama hataları veya hasta güvenliği ihlali konusu Institute of Medicine'ın birbiri arkasına yayınladığı raporlar ile tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olarak gündeme yerleşti. IOM'in ilk raporu Amerika Birleşik Devlet'lerindeki iki önemli çalışmaya dayanılarak hazırlandı. Hastaneye yatan hastalarda yapılan iki çalışmada, yan etki veya tıbbi bakım sırasında bir hata görülme sıklığı %2.9 ve %3.7 bulunmuştur. Bunların %58 ve %53'ü önlenebilir tıbbi hatalar olarak tanımlanmıştır. Bu veriler kullanılarak, 1997 yılı içinde ABD'de hastaneye yatan 33.6 milyon hasta esas alınarak yapılan varsayımlarda, tıbbi hata nedeni ile her yıl en az 44.000, belki de 98.000 hastanın öldüğü öngörülmektedir.

 

 

Nasıl tanımlanıyor hasta güvenliği ve tıbbi uygulama hataları ?

 
Hasta güvenliği: Sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık hizmetine bağlı hataların neden olduğu hasta hasarlarının eliminasyonu veya azaltılmasıdır.
 
Sağlık hizmetine bağlı hata (tıbbi hata): Hastaya sunulan sağlık hizmeti sırasında kasıtsız bir aksamanın neden olduğu beklenilmeyen sonuçlardır.
 

Uluslararası karşılaştırmalı çalışmalarda toplumların %22 ila %34’ü kendilerine veya bir yakınlarına verilen sağlık hizmeti sırasında tıbbi uygulama hatası yapıldığını algılamaktadır. Aynı sorularla bizim yaptığımız çalışmada ise toplumun tıbbi uygulama yapıldı algılaması %10 olarak saptanmıştır. Buna karşılık ABD’de sağlık çalışanlarının %42’si kendilerine veya yakınlarına verilen sağlık hizmeti sürecinde tıbbi uygulama hatası yapıldığı algılamasını belirtirken, bizim çalışmamızda bu oran %69 olarak bulunmuştur.

 

 

''Hem sağlık çalışanlarına hem de topluma önemli sorumluluklar düşmektedir.''

Hasta güvenliği farkındalığının arttırılması için hem sağlık çalışanlarına hem de topluma önemli sorumluluklar düşmektedir. Herşeyden önce tıp ve tüm sağlık çalışanı eğitim programlarında hasta güvenliği eğitimi yer almalıdır. Tüm sağlık kurumlarında hasta güvenliği kültürü geliştirilmesi için çaba sarfedilmelidir. Tıbbi uygulama hatalarının kişisel değil, sistemin bir hatası ve yetersizliği sonuçu ortaya çıktığı gerçeği kabul edilip, iyileştirmeler sistematik olarak yapılmalıdır. Hataların kişisel olarak cezalandırılmasından kaçınılmalı, sistemik hatayı önleyecek çözümlerin geliştirilmesine çalışılmalıdır.

 

'Bugün uygulanan sağlık hizmeti son derecede kompleks bir yapıya sahiptir.''

Tıbbi hataların büyük çoğunluğu bu kompleks sistem nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Hataların ortaya çıkmasında rol oynayan en önemli nedenlerden birisi hekimlerle hastalar arasındaki iletişim sorunlarıdır. Hasta, hasta yakını ve toplumun diğer üyeleri için de daha güvenli sağlık hizmetine nasıl ulaşılabileceği konusunda sürekli bilgi verilmelidir. Öncelikli olarak hasta ve hasta yakınlarına ; hastalığın ne olduğu, bu hastalıkla ilgili ne yapılması gerektiği, ve bunların neden yapılması gerektiği açık bir şekilde anlatılmalıdır. Tüm hasta ve hasta yakınlarının da bu soruları doktorlarına sormaları gerekir.

 
Sağlık çalışanları yönünden hasta güvenliği iyileştirme yöntemleri arasında en önemli olanları şunlardır:
1. Klinik uygulama rehberleri,
2. Kritik yol haritaları,
3. Klinik karar verme destek sistemleri,
4. Davranış değişikliği sağlayacak eğitim programları.
 
Bütün bunların sağlanabilmesi için tüm çalışanların hasta güvenliği konusunda sürekli eğitiminin sağlanması, liderler, çalışanlar ve hastalar arasında açık iletişimin teşvik edilmesi ve yeterli kaynak ayrılması şarttır.
 
Dr.Erdal Akalın 'ın 'Sağlık Politikaları' hakkındaki diğer yazıları için:
http://www.saglikpolitikalari.org
Copyright © populersaglik.com