AKUPUNKTUR UYGULAMALARINDA YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Dünyada son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar hızla artmaktadır. Bilimin yöntemleri ile akupunkturun sorgulandığı çalışmaların artması akupunkturun bilimsel bir yöntem olarak önemini arttıracaktır. Ülkemizde de 2002 yılından beri her iki yılda bir uluslar arası katılımlı ulusal akupunktur kongreleri yapılıyor. Bu kongrelerde ülkemizde yapılan akupunktur araştırmaları sunulmakta ve akupunkturistlerin bir birleri ile bilgi alışverişleri sağlanmaktadır. Geçtiğimiz Ekim ayında beşincisi düzenlenen kongremiz başarılı bir etkinlik oldu.

 

AKUPUNKTUR BİLİMSELDİR

Akupunktur noktasının varlığı somuttur. Bu noktaların uyarılması sonucu ortaya çıkan sonuçlar tekrarlanabilir, ölçülebilir ve sorgulanabilir. İşte bu temel bilgi akupunkturun bilim olmasını sağlayacak kapıdır. Akupunktur bilimsel bir yöntemdir. Akupunktur uygulayıcıları, bilim dünyasına bedenin üretebildiği endorfin adı verilen ağrı giderici maddeleri iğne, laser vb. uyaranlarla salgılatabildiklerini ispatlamışlardır. Ayrıca Akupunktur uygulamasıyla limbik sistem olarak adlandırılan ve çevremizden aldığımız tüm psişik uyaranlara vereceğimiz tepkiyi ayarlayan sistemi düzene soktuğu da kesindir.