BİZE 'AKUPUNKTURİST' DEMELİSİNİZ

Ayrıca ben akupunktur uygulayanlara ”akupunktur uzmanı” değil “akupunkturist” denmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer bizler tıp eğitiminin sonrasında tıp fakültesinde dört yıllık uzmanlık eğitimi yapsaydık “akupunktur uzmanı” olarak tanımlanmamız gerekirdi. Bu nedenle bu yöntemin uygulayıcıları (akupunkturist) olarak adlandırılmamız daha doğru olacaktır.

Dünyada ve ülkemizde gittikçe yaygınlaşan bu yöntemin ülkemizdeki uygulayıcılarının sayısı artmalıdır. Tıp fakültelerinde akupunktur uygulama ve araştırma birimlerinin arttırılması bilimsel çalışmalarında çoğalmasına neden olacaktır. Ayrıca akupunktur uygulama ve araştırma birimleri ilerde kurulabilecek akupunktur bilim dallarının nüvesini oluşturacaklardır.