ARAŞTIRMA BİRİMLERİ KURULMALI

Akupunkturun bilim olabilmesi için birinci koşul akupunkturu yöntemince uygulayan ve sonuçları bilimsel yöntemlerle orta koyabilen akupunkturistlerin varlığıdır. Bu akupunkturistlerin çalışmalarını yapabilecekleri üniversite çatısı altında yer alacak akupunktur tedavisi uygulama ve araştırma birimlerinin oluşturulması çok önemlidir. Çok önemli bir diğer yapı ise, bu çalışmaların sunulabileceği bilimsel platformlar olan ulusal kongrelerdir.

Tüm bu gelişmelerin ışığında akupunktur olması gereken yere doğru ilerliyorsa da, bu ilerleyişin daha sağlam ve hızlı olmasını sağlayacak olan akupunkturun bilimsel bir yöntem olduğunu ve günü geldiğinde tıbbın bir bilim dalı olması gerektiğini düşünen, çalışmalarını ve söylemini bu doğrultuda kuran hekimlerin yetiştirilmesidir. Hiç kuşku yok ki tüm akupunkturistlerin üreteceği bilimsel bilgi akupunkturun bir gün bilim olmasını sağlayacak yegane etkendir.