BİLİNÇLİ İLK YARDIM HAYAT KURTARIR. MÜMKÜN OLAN ÇOK KİŞİNİN İLK YARDIM EĞİTİMLERİ ALMASINI TEŞVİK EDİLMELİ.
 
 

Popüler Sağlık: Acil durumlarda ABD'de 911, Avrupa'da ve Türkiye’de 112 aranıyor. Ancak ülkemizde polis , için , yangın için , sahil güvenlik için ayrı numaralar var. Bu konuda ortak bir uygulamaya geçilecek mi ?

Doç. Dr. Cander: Bu konuda çalışmalar yapılıyor. Biz de dernek olarak bakanlıkla ortak çalışmalar yapıyoruz Doğru bir uygulama olacak. Tek numara altında toplanırsa farklı birimlerin aynı anda hareket etmesi mümkün olacak Türkiye`deki 112 servisi biraz kendine özgü bir sistem. Acil servisler konusunda dünyada uygulanan iki model var. Bunlardan ilki ABD ve İngiltere kaynaklı Anglo-Sakson modeli ki biz de bu modeli taklit ediyoruz. Bu model hastanın bir an önce en uygun hastaneye götürülmesine göre yapılandırılmış. Bu sistemde Amerika`daki örneklerine bakacak olursak ambülânslarda doktor görev almıyor. Onun yerine 4 yıl acil müdahaleler için eğitim görmüş olan paramedik dediğimiz ara bir sınıf görev alıyor. Biz de şimdiye kadar ambülânslarda hizmet verenler doktor olarak seçiliyordu ama bizde paramedik uygulamasına geçiş dönemindeyiz.

 

Popüler Sağlık:   Bilinçli ilk yardım hayat kurtarır. Toplumsal farkındalık yaratarak mümkün olan çok kişinin ilk yardım eğitimleri almasını teşvik edecek çalışmalar yapılıyor mu?

Doç. Dr. Cander: İlk yardım eğitimleri laf olsun diye vermemek ve almamak lazım. İlk yardım, herkesin alması gereken bir eğitimdir. Nasıl yemeği, giyinmeyi, korunmayı biliyorsa, bunun gibi her insanın bilmesi çok önemlidir. 2 kişisiniz ve birinize ilk yardım gerekebilir. Bu her yerde her an hiç beklenmedik bir anda gerekebilir. Bu konuda özel şirketler, bakanlık, il sağlık müdürlükleri gibi kurumlarda eğitimler veriliyor. ATUDER olarak doktor eğitimi ile o kadar yoğunuz ki, halk eğitimine istesek de inemiyoruz. Eksik ve hatalarını düzeltiyoruz. İlk yardım veya tıbbı yardım eğitimlerini almamış bir çok sağlık personeli hatta içinde hekimler bile var. Bu eğitimlerle sağlık personeli hatta toplum acil ve ilk yardım konularında oldukça eğitimli olmalı.  Yurtdışında ilk yardım eğitimi konusunda oldukça başarılar. Biz niye başaramadık, bunu sorgulamamız lazım. Hem sayı olarak hem de çalışma saatleri açısından oldukça kısıtlı imkanlara sahip olsak da Acil Tıp Uzmanları olarak gönüllü bir şekilde bu eğitimleri  de vermeye devam etmemiz lazım. 15 yılda çok yol alındı ama maalesef yetersiz.

 

Popüler Sağlık:  ATUDER olarak aktarmak istediğiniz bir mesajınız var mı ?

Doç. Dr. Cander: Acil servis hizmetleri ülkenin gelişimin göstergesidir. Çünkü en zor şartlarda yapılan hizmetlerdir. Ve bunun temeli de acil tıp uzmanı yetişmesini sağlamaktır.   Eğer Acil Tıp Uzmanları yetişecekse,  ağır şartlarda hayat kurtarıp profesyonel bir hizmet verecekler ise, Acil servislerde çalışan hekimlere ekonomik iyileştirme ve özlük haklarında iyileştirme yapılması zorunluluktur. Bu durumda acil tıp, uzmanlık tercihleri arasında popüler olacak  ve uzman sayımız artacaktır.  Ayrıca ulusal düzeyde halkında da bilinçlenmesi gerekiyor. Hastanın acil servislerde acil tıp uzmanı isteme hakkı var. Bu talebi yapmaları gerekiyor.