ACİL TIP EĞİTİMİ SÜREKLİDİR.

Tıp eğitimi süreklidir. Ancak  acil tıp eğitimi her branşta ve güncel takip edilmesi gereken bir uzmanlık dalıdır. ATUDER olarak uzmanları temsil ettiğimizden uzman eğimlerine çok önem veriyoruz. Belirttiğim gibi, gereklilikten öte, zorunluluktur.  Yılda 2 sempozyum 1 kongre(ulusal) geleneksel hale getirmiş durumdayız.. Tüm kadroların eğitimden geçirilmesini de sağlıyoruz. Halka ve uzmana eğitimler veriyoruz. Özellikle İleri Kardiyak yaşam desteği kursları bütün uzmanlarımızın alması gereken kurslardır. Bu kursu, Türk Kardiyoloji Derneği ile birlikte düzenliyoruz.  IKYD kursu 4'ü normal, biri de eğitici olmak üzere yılda en az beş

kez yapılmaktadır.   2 gün olarak planlanan her kurs hekim, hemşire, ATT ve ilgili sağlık branşlarından yaklaşık 40 kursiyerin katılımı ile yapılmaktadır. Bu sene 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi´ne paralel olarak  22-23 Ekim 2009 tarihinde yapılacaktır. Katılımcı sayısı 40 kişiyle sınırlı olan, devam zorunluluğu bulunan, uygulamalı ve  sonunda yalnızca sınavda başarılı olanlara sertifika verilen bir programdır.
 
 

08-11 Ekim 2009 tarihinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nın ortaklaşa gerçekleştireceğimiz  9. Acil Tıp Güz Sempozyumunda amacımız   hem Trakya bölgesine Acil Tıbbı tanıtmak, hem de Acil Tıpçılara Trakya Bölgesini tanıtmaktır. Aynı zamanda acil servis çalışanlarının bir araya gelip bilgilerini tazelemeleri, gelişmelerden haberdar olmaları ve sosyal olarak kaynaşmalarını sağlamaktır. Bu   kurslar ve eğitimlerle başarılı resüsitasyon yönteminin ve yeni bilgilerin paylaşılmasını ve yaşama şansı olan hastalara yeni resüsitasyon kuralları doğrultusunda müdahale ile sağkalım oranlarını artırmayı hedefliyoruz. Bu konuda eğitimlerin sıklıkla yapılması gerekiyor.